Wij zijn Dorcas

Dorcas is een christelijke noodhulp- en ontwikkelingsorganisatie. Wij werken daadkrachtig aan blijvende verandering in het leven van mensen die in armoede, uitsluiting of in crisis verkeren. Wij richten ons op de mensen die het meest in nood zijn en draagt bij aan verandering in situaties die uitzichtloos lijken. Samen met duizenden vrijwilligers, vele donateurs en partners komen wij in actie.

We geloven in gerechtigheid en we zijn overtuigd van het prachtige potentieel in ieder mens. We zien een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig tegelijk.

We weten dat niet ieder mens dezelfde kansen en mogelijkheden heeft. Daarom bieden wij hulp als de nood aan de man is. En redden we levens wanneer die worden bedreigd. Daarom creëren wij kansen in situaties die kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die uitzichtloos lijken. Daarom helpen we mensen overeind als ze gevallen zijn. En bieden we perspectief voor de allerarmsten. We zien hen die ongezien zijn.

Dat doen we vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen. Wij zijn daar waar het nodig is. Daar waar wij nodig zijn. Nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Als effectief instrument om levens van mensen te raken. We kijken mensen in de ogen en trekken met hen op.

video afspelen

De programma’s en werkwijze van Dorcas

Wij werken in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika waar wij jaarlijks ruim een miljoen mensen bereiken. In al onze projecten hebben wij oog voor mensen die ongezien zijn en uitgesloten worden. Samen met onze lokale partnerorganisaties en de mensen zelf werken wij aan blijvende verandering. Wij maken het verschil op de korte en lange termijn. Wij werken aan verbetering op individueel, gemeenschaps- en samenlevingsniveau om mensen en gemeenschappen tot hun recht te laten komen en te laten bloeien.

Noodhulp

Mensen en gemeenschappen die getroffen zijn door een ramp, crisis of oorlogssituatie moeten snel en doeltreffend geholpen worden met basisbehoeften zoals eten, drinken en onderdak.

Dit doen wij op zo'n manier dat het reguliere leven herstelt en opgebouwd kan worden.

Ondernemende mensen en gemeenschappen

Ieder mens en iedere gemeenschap heeft de potentie om zelfstandig voor hun inkomen te zorgen. Wij moedigen mensen aan om met hun talenten aan de slag te gaan en helpen hen die te ontwikkelen.
Wij werken samen met lokale en nationale overheden om te zorgen dat iedereen de kans krijgt om mee te doen in de samenleving.

Weerbare en veerkrachtige mensen en gemeenschappen

Wij werken samen met mensen en gemeenschappen aan het voorkomen van rampen en crisis. Wij zorgen er samen voor dat er voor de hele gemeenschap basisvoorzieningen zijn. Zo kunnen mensen en gemeenschappen veerkrachtig handelen en dapper staande blijven in en na tijden van crisis.

Veilige en zorgzame gemeenschappen

Wij geloven in een samenleving waarin oog is voor de meest kwetsbaren en voor mensen die uitgesloten worden, zoals ouderen, mensen met een beperking en minderheden. Samen bouwen wij aan sociale vangnetten waarbij mensen omzien naar elkaar, elkaar accepteren en elkaar de zorg geven die zij nodig hebben. Wij betrekken lokale en nationale overheden.

Onze identiteit